Login dark

`
author: 零贰
title: 设为首页、加入收藏代码
date: 2010-08-12 04:36:59
category: [编程代码]
tags: [代码,收藏,网站]


设为首页、加入收藏代码,兼容IE和fireFox<!--more-->

<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;
<pre>
<ol>
  <li>&lt;!--/设为首页?加入收藏?兼容Firefox?IE--&gt;</li>

 

  <li>&lt;script?language="javascript"?type="text/javascript"&gt;</li>

 

  <li>function?addCookie()?{ ?//?加入收藏</li>

 

  <li>      ?if?(document.all)?{</li>

 

  <li>        ?window.external.addFavorite('http://www.Cool02.com',?'零貳-Blog');</li>

 

  <li>      ?}</li>

 

  <li>      ?else?if?(window.sidebar)?{</li>

 

  <li>      ?window.sidebar.addPanel('零貳-Blog','http://www.Cool02.com',?"");</li>

 

  <li>      ?}</li>

 

  <li>    ?}    ?function?setHomepage()?{ ?//?设为首页</li>

 

  <li>      ?if?(document.all)?{</li>

 

  <li>        ?document.body.style.behavior?=?'url(#default#homepage)';</li>

 

  <li>        ?document.body.setHomePage('http://www.Cool02.com');      ?}</li>

 

  <li>      ?else?if?(window.sidebar)?{</li>

 

  <li>        ?if?(window.netscape)?{</li>

 

  <li>          ?try?{</li>

 

  <li>            ?netscape.security.PrivilegeManager.enablePrivilege("UniversalXPConnect");</li>

 

  <li>          ?}</li>

 

  <li>          ?catch?(e)?{</li>

 

  <li>            ?alert("该操作被浏览器拒绝,假如想启用该功能,请在地址栏内输入?about:config,然后将项?signed.applets.codebase_principal_support?值该为true");</li>

 

  <li>          ?}</li>

 

  <li>        ?}</li>

 

  <li>        ?var?prefs?=?Components.classes['@mozilla.org/preferences-service;1'].getService(Components.interfaces.nsIPrefBranch);</li>

 

  <li>        ?prefs.setCharPref('browser.startup.homepage','http://www.Cool02.com');</li>

 

  <li>      ?}    ?}</li>

 

  <li>&lt;/script&gt;</li>

 
</ol>

 
</pre>
上面的代码放在网页的头部。
下面是引用代码。
<pre>
<ol>
  <li>&lt;a?href="javascript:void(0)"?onclick="setHomepage()"&gt;设为首页&lt;/a&gt;?|</li>

 

  <li>&lt;a?href="javascript:void(0)"?onclick="addCookie()"&gt;加入收藏&lt;/a&gt;</li>

 
</ol>

 
</pre>
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;